Mission Adventures sverige

Från YWAM Dalarna (sweden)

 Vi bjuder ungdomsgrupper och försämlingar spännande missions resor med fullt hjälp och stöd!
Mission Adventures är ett kort program (ofta 2-3 veckor), skräddarsytt för att ge ungdomsgrupper praktisk erfarenhet av mission, och samtidigt växa tillsammans och utmanas i tron på Jesus.

Ett av våra mål är att de ungdomar som åker med på Mission Adventures ska förstå att de kan göra skillnad i världen och på hemmaplan.
Ungdomsgruppen kommer vara aktiva i evangelisation, praktiskt och socialt arbete & bön, - för att möta människors behov på de platser dit vi åker.

Full Service
Mission Adventures ledare som följer med på resan tar hand om alla praktiska detaljer så som mat, husrum, resor, tolkar och allt annat praktiskt, vi vill att ni ska kunna fokusera på arbetet och era ungdomar.

Förberedelsedagar
Innan ni åker iväg till den plats ni valt kommer ni att få komma till Dalarna. Där samlas alla deltagare från olika församlingar inför årets resor under 3-4 dagar och tränas tillsammans i hur man kan dela evangeliet, hur man kan betjäna människor, att jobba i grupp, hur man kan dela vittnesbörd, etc. Vi har också kvällsmöten tillsammans med undervisning, lovsång och bön mm. Undervisar gör personer med god erfarenhet av mission och Mission Adventures . Vi lär oss också lite om kulturen, språket och andra saker som kan vara bra att veta innan ni åker.

Missionsresan
Efter träningslägret åker ni tillsammans med några av Mission Adventures ledare på missionsresa. En korttidsmissionsresa låter dig smaka lite på mission, det kan bli en livsförvandlande upplevelse där ni kommer få tjäna Gud och lyssna på människors behov och möta dem. Vi är övertygade om att Gud vill använda dig/er grupp till att göra skillnad i människors liv. Vi tror också att mötet med andra kulturer och människor gör att din/era ungdomars tro växer, då du/de ser Guds församling verksam på andra sätt än du/de är vana vid.

Mission Adventures vill ge er en spännande och säker missionsresa!

Mer frågor & information
info@missionadventures.se
www.missionadventures.se

Hitta oss på Facebook!